MIEJSCEKOBIET.PL | Cele statutowe Fundacji Miejsce Kobiet
18152
page-template-default,page,page-id-18152,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Cele działania FMK

 

  1. Wspieranie rozwoju kobiet oraz ich aktywizacja w różnych obszarach życia (społecznym, zawodowym, kulturalnym, osobistym);
  2. Aktywizacja obywatelska, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym;
  3. Wspieranie aktywnego uczestnictwa kobiet w kulturze i sztuce;
  4. Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec grup marginalizowanych;
  5. Działania na rzecz dialogu społecznego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
  6. Propagowanie idei, metody i narzędzi psychologii zorientowanej na proces i działania edukacyjne w tym zakresie;
  7. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
  8. Promowanie i wnoszenie do głównego nurtu społeczeństwa wartości kobiecych i kobiecej współpracy;
  9. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju